Student Testimonial after 1st 10-Day Course  Persian & English

۸ آگوست ۲۰۲۱

در حال مدیتیشن بودم که فکر نوشتن به سرم زد. آنقدر شوق در من ایجاد شد که مدیتیشن را تمام کردم و به نوشتن این سطور پرداختم. معمولا کارهایی که با عجله انجام شوند خوب و عالی از کار در نمی آیند؛ کمی تامل کردم ولی شوقم به نوشتن آنقدر بود که نتوانستم به مدیتیشن ادامه بدهم. چند روزی بود ننوشته بودم. 

مراحل طی طریق از اخلاق شروع می شود(شیلا) به کنترل ذهن یا سامادهی سپس پانیا یا کمالِ آگاهی و سپس مرحله مِتی یعنی تقسیمِ عشق و کمک به دیگران. امیدوارم این نوشته کمی و فقط کمی از مرحله ی چهارم را در خود داشته باشد.

هنوز از کودکی ام که به صورت کودکی معصوم با خودم حرف می زدم کمی یادم مانده. از همان سالها توجه به جهان خارج از خود آنقدر کم کم پررنگ می شود که ما کم کم دنیای درونمان را فراموش میکنیم. بدنمان را هم کم کم فراموش می کنیم. در ده روزی که در دوره ی ویپاسانا باشی کمی معطوف به درون می شوی و کمی از توجه خودت را که سالها فقط متوجه بیرون از خودت بوده به درون خودت معطوف می کنی. در ظاهر کار ساده ایست. ذهن مقاوت می کند. ذهن تنها دنیای بیرون را به عنوان واقعیت می شناسد. ولی کم کم پی میبری که دنیای درونت تنها دنیای واقعی و خانه ی اصلی توست. خانه هایی که در بیرون از خودت می سازی؛ شخصیت ها؛ داشته ها؛ روابط و همه و همه در مقابل آن دنیای واقعی درونت سرگرمی ای بیش نیست.

به ظاهر کار بسیار ساده ای انجام می‌دهی. ۳ روز و نیم فقط به تنفس ات از راه بینی توجه می کنی. این کار کمک میکند که ابزار توجه ات که سالها در اثر پرشهای چند ثانیه ای از این به آن کند شده کمی تیز شود. سپس ۶ و نیم روز بعد می نشینی و به بدنت توجه می کنی. به حس های بدنت. حس های پنج گانه به علاوه ی حس آخری که عبارتست از افکار و احساسات. به ظاهر خیلی ساده و خسته کننده می رسد. وقتی انجام بدهی به مرور معجزه اتفاق می‌افتد. 

معجزه ای که توضیح دادنش سخت است. شاید هر کسی معجزه ی متفاوتی را تجربه کند. پس توضیح دادنش شاید فقط ذهن شما را منحرف کند.

به مرور پی می بری که تنها واقعیت تو همان بدنت و آن مشاهده گر درون توست. افکار؛ احساسات؛ اسامی؛ خاطرات؛ گذشته و آینده می آیند و می روند. و تو می مانی به صورت یک مشاهده گر. مشاهده گری که شاید حتی بعد از آخرین تنفس ات به مشاهده ادامه بدهد.

چشمها را می بندی چون جریان نور و اشکال و اشیا که به درون ذهنت وارد می شود مثل سیلی از اطلاعات آرامش ات را به طوفان تبدیل می کند. هنوز ولی قسمت تصویر ساز ذهن ات فعال است. هنوز درحال تولید اشکال و تصاویر است و هنوز در  دریاچه ی ذهن ات  موجهایی ایجاد می کند اما با چشم بسته موجها کوچک و کوچک تر می شوند.

کم کم با دردهای بدنت خو میکنی. پمپاز قلبت و تنفس ات این یگانه همراه همیشگی ات را بهتر می شناسی. میگویند تنفس پلی است که تو را از خودآگاهت به ناخودآگاهت می برد. کم کم آنقدر حساس و آگاه می شوی که دیگر ناخودآگاهی وجود ندارد. به تمام وجودت آگاهی. از پل تنفس که عبور کنی آن سوی آن کودکی ات را می بینی. دیگر ناخود آگاهی نیست. همه اش آگاهی است. عبور از این پل سخت است. حتی تصور پل تو را به این سو پرتاب می کند. خیلی کار ظریف و حساسی است. 

کم کم بو ها و مزه ها را هم بهتر حس میکنی. حافظه ات قوی تر می شود. خانه ی ذهنت مرتب و تمیز می شود. و به یک  کلام شروع میکنی در لحظه زندگی کردن. شروع می کنی دم و بازدم هارا یک به یک زندگی کردن. و چه سعادتی بالاتر از این که این دم و بازدم های محدود را یک به یک زندگی کنی. 

حتی به آینده شاید بروی. به آخرین تنفس هایت فکر می کنی. مردنت را هم می توانی ببینی و تصور کنی. پیش خودت انواع مردن ها را مرور می کنی و وصیت نامه هایت را هم می نویسی. جایی برای نوشتن وجود ندارد پس آن ها را در بایگانی ذهنت می گذاری تا روزی که بنویسی و به دیگران بدهی.

در این هفت روز بعد از ویپاسانا به مرور از آن فضای مدیتیتیو و شاید بتوان گفت معنوی برمی گشتم به زندگی پر از حواس پرتی معمولی. روابط افکار اشیاء داشته ها و غیره. خیر خوب این که دیگر ابزار رفتن به آنجا را بدست آورده ام فقط کافی است چشمهایت را ببندی و نفس بکشی. دو کاری که تا آخر عمر همراهت است. در هر طوفانی فقط چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشد. چشمهایت را می بندی و شروع میکنی به نفس کشیدن. دم … بازدم … حتما دریا آرام می‌شود. نهایتِ همه چیز آرامش است …

درطول ده روز افکار و احساساتِ مختلف می‌آیند و می روند. گاهی عصبانی گاهی حوصله ات سر می رود. گاهی شک می کنی به همه چیز. گاهی دیوانه می شوی و با خود می خندی. گاهی گریه میکنی. گاهی درد بدن. گاهی هم شوق بازگشت به زندگی عادی! ده روز مثل چندین ماه بر تو می گذرد. گاهی در خواب اشتباهات گذشته ات مثل کابوس هایی به سراغت می‌آیند. تنهایی به تو فشار می‌آورد. اما بعد از ده روز کم کم تمام مشکلاتت از بین رفته اند. وقتی لحظه به لحظه زندگی کنی دیگر چه مشکلی متصوراست؟ هیچ! 

خودت را می‌شناسی. کمی وسواسی می‌شوی. به تمیزی حساس می‌شوی. حس هایت قوی می‌شوند. حتی مزه‌ی غذا ها را بهتر متوجه میشوی.

افکار را می شناسی که چطور به سرعت تو را از تعادل خارج می کنند. با سرعت و ظرافت خیره کننده ای تو را به گذشته و یا آینده می برند. با خودت به گفتگو می نشینی. از همان مجادلاتِ بیهوده که همه درحال انجام آن هستند. ذهنی که همیشه دوست دارد مخالفت کند. افکاری که کم کم تبدیل به ایده هایت و بعد تبدیل به اِگو یا همان نفْس ات می شوند. مثل همین نوشته. شایداگر بیشتر بنویسم به همان انحراف های ذهن دچار شوم. 

پس همین مقدار شاید کافی باشد برای اشاره کردن به دنیایی که همین الان درون شماست. واقعیت این است که شما

نیازی به نوشته های دیگران ندارید.می توانید با بستن چشمانتان و کمی آرامش به آن وارد شوید. یا این که کلمه ی ویپاسانا را جستجو کنید 

و وارد این مسیر بی پایان بشوید.

 

Student Testimonial after 1st 10-Day Course
 English Translation

 (Observing the reality of truth as it is)12 Days After Vipassana 

I learned about Vipassana about seven years ago and during these seven years, I tried one or two times to register to the waitlist but it didn’t go through. I wasn’t always sure about spending 10 days of my life just doing meditation. My internal conversation was like: how can I leave my life for 10 days? Is it required to spend 10 days just to meditate? Is it normal to do that? I will do it myself just maybe 10 minutes a day I don’t need to do these radical trips, after all, I want to be normal. But the reality was I was so immersed in the distractions of life that I couldn’t do it myself.

Years past and I started doing some online meditation with a very nice lady who had passed a 10-day course and she was offering online meditations. After each 10-minute meditation online I felt so relaxed and good that I thought with myself that all of my questions and concerns will be answered in meditation. Knowing that I registered for three centers at the same time and right on the day of my 42nd birthday one of the centers accepted my application. 

Having all sorts of anxiety problems and relationship problems in life and in my business, I was so excited that finally I can escape from all my anxiety and do meditation; something in the bottom of my heart was telling me that the answers to my problems are found in my meditation. I was so excited that I started to pack almost 5 days before, bought new towels and blankets and sheets and I started writing about my experience and I went to the center one day before, just to see the location. I camped in my car the night before the start of the course and showed up at the Centre very early, I remember I was the first person.

For me, it was so hard to say bye to my 3-years old daughter and also giving off my phone and laptop. I was kind of addicted to my phone and computers, some days my screen time was up to 14 hours, basically all of my waking hours. 

After finishing that journey which was a long long journey inside, now I can say that this journey was one of the best journeys of my life a long journey inside my own world.

It wasn’t all roses and good though, there were a few times during the course that I felt sick, I felt miserable and at least two times I decided to leave. With the help of some people in the center and just being a little bit more patient, I stayed there. 
 

Long hours of sitting had some pain showing up in my back and my legs and digging through my unconscious mind, my past and my relationships made me see nightmares and feel a lot of discomforts. I had enough calmness and time to review my bad dreams at night and learned from them, most of the dreams I still remember and they all had clues for what I did in the past wrongly and pointed me to the right path. I was talking to myself that I have no responsibility here, my sleeping bed and my food are ready, so all problems that I have are from inside! So I had no excuse to be unhappy! 

Growing up in Iran with some cultural similarity to East and to India and Myanmar where these teachings originated, I could understand the teachings from a different prospective, I could relate to most of the ideas taught in Vipassana and what is deviation from that original teaching which is said is pure form of what Buddha taught almost 2500 years ago. 

But all the patients paid off, I can’t describe what was my experience on the 10th day fully using words, I was a different person. I felt like a super-man driving out of the center my driving was totally different from before. My mind was working differently, I was a different person. All the problems and anxieties that I have been struggling with for decades seemed to have been vanished. The reason for that was because I was living in the moment. 

The course is designed in a way that puts your attention toward yourself, there is not a lot of outside things for you to direct your attention so naturally, you go inside, naturally, you direct your attention to yourself, and naturally, you start living moment by moment; breath by breath.

In summary, I got my soul back, my mind was so distracted and so stressed for long years that I could not sit still and did not have concentration, this was resolved completely, 

Depression and anxiety disappeared completely, it worked like hundreds of hours of consultation for me. Before that I could not read or write long texts, my mind had lost its sharpness and concentration, this alone could be a good result if you look for something in return from gaining from sitting for 10 days.

From a logical mind and from the outside it just doesn’t make sense that you sit for 3 to 4 hours a day and do nothing. But in reality, the miracle happens when you sit long enough. 

After the 10-day course, I discovered that besides the world that we all see around us there is a bigger and better world, the world that is more important than the outside world; that is the world within us. If the world inside us is a mess, no matter what you do outside, no matter how luxurious, how amazing the outside world is you still don’t feel good. And the moment your inside world is in order and your mind is in equanimity and you are in that meditative state, no matter how the outside world is like, you feel good and you are happy even if you are in a prison. Honestly that 10-days is like you are in a prison; as you have nowhere to go but inside. 

In that 10-days I traveled to my childhood, felt my childhood pains, traveled to the future up to the last breath, and mapped my life and future plans. I had ideas sprouted in my mind. I learned a new way of living, a better way of living.

After two days of finishing the course, I already missed that, Doing one-hour meditation per day as my current commitment to myself, doesn’t give me that meditative state that I have gained in the 10-days. I’m kind of addicted to meditation right now, any time I have nothing to do I will sit down, close my eyes, and pay attention to my breath and my body. 
It’s said that your body is the only really that connects you to the mind-matter world.
In the last days of the course, you learn about sharing your merit and love with others.  I hope this writing has a little benefit. For me, it was so hard to say bye to my 3-years old daughter and also giving off my phone and laptop. I was kind of addicted to my phone and computers.

After finishing that journey which was a long long journey inside, now I can say that this journey was one of the best journeys of my life.

It wasn’t all roses and good though, there were a few times during the course that I felt sick, I felt miserable and at least two times I decided to leave. With the help of some people in the center and just being a little bit more patient, I stayed there.